Tuesday, 17 January 2012

Туркање кола

Кога туркањето автомобил не оди по планот. 

No comments:

Post a Comment